0755 263 263

 Scurtă descriere a proiectului 

 Titlul proiectului: „Construcție clădire și dotare specifică pentru cabinet stomatologic” 

Numele beneficiarului: DENTAL CONCEPT BY DR. MIHALI SRL

Codul MySMIS al proiectului: 136606; 

Scopul proiectului / Obiectivul general al proiectului / Obiectivele specifice ale proiectului: 

Scopul/Obiectivul proiectului este reprezentat de creșterea competitivității firmei DENTAL CONCEPT BY DR. MIHALI SRL prin înființare cabinet stomatologic în municipiul Timișoara, investiție nouă în clădire și dotări specifice. Proiectul vizează dezvoltarea și extinderea activității firmei prin investiții în domeniul competitiv identificat prin codul CAEN 8623 – Activități de asistență stomatologică

 Obiectivele specifice sunt: 

1. Realizarea unei investiții inițiale într-un cabinet stomatologic modern și performant. 

2. Achiziționarea de software și hardware pentru realizarea activității de stomatologie, precum: compresor (1 buc); calculatoare tip iMAC (5 buc); mixer pentru alginat (3 buc); laser diodă (1 buc); sterilizator (2 buc); Pompă aspirație umedă (2 buc); Microscop endodontic (1 buc); Lampă fotopolimerizare (3 buc); Piesă de mâna (2 buc); Fiziodispenser și Piezochirurgie (1 buc); Apex locator, Motor endo multifuncțional, Sistem de obturare (1 buc); Pachet echipamente STOMATOLOGIE GENERALA (3 buc); Pachet echipamente CHIRURGIE ORALĂ (2 buc); Instrument de mâna (2 buc); Sistem de malaxare automată (2 buc); Mobilă Cabinet etaj 1 (1 buc); Scaner intraoral+ software scanare (1 buc); Mașină de frezat (1 buc); radiologie (1 buc); echipamente fotovoltaice (1 set); software stații de lucru (5 buc); Soft cabinet medical (1 buc). 

3. Crearea a 11 locuri noi de muncă și menținerea celor 3 locuri de muncă existente la finalul anului 2019 și îmbunătățirea activității prin implementare și certificare sistem de management, certificare produs, terapie laser și participarea la târguri internaționale de profil. 

Rezultatele proiectului: 

1. S-a realizat investiția într-un cabinet modern și performant. 

2. Au fost create 11 locuri de muncă noi, s-au menținut cele 3 locuri de muncă existente la finalul anului 2019 și s-au implementat și certificat servicii precum: sistem de management, certificare produs terapie laser și participarea la târguri internaționale de profil. 

3. Au fost achiziționate software și hardware pentru realizarea activității de stomatologie precum: compresor (1 buc); calculatoare tip iMAC (5 buc); mixer pentru alginat (3 buc); laser diodă (1 buc); sterilizator (2 buc); Pompă aspirație umedă (2 buc); Microscop endodontic (1 buc); Lampă fotopolimerizare (3 buc); Piesă de mâna (2 buc); Fiziodispenser și Piezochirurgie (1 buc); Apex locator, Motor endo multifuncțional, Sistem de obturare (1 buc); Pachet echipamente STOMATOLOGIE GENERALA (3 buc); Pachet echipamente CHIRURGIE ORALĂ (2 buc); Instrument de mâna (2 buc); Sistem de malaxare automată (2 buc); Mobilă Cabinet etaj 1 (1 buc); Scaner intraoral+software scanare (1 buc); Mașină de frezat (1 buc); radiologie (1 buc); echipamente fotovoltaice (1 set); software stații de lucru (5 buc); Soft cabinet medical (1 buc). 

Data semnării contractului de finanțare: 25.02.2021 

Perioada de implementare a proiectului: 04.01.2020 – 31.05.2023 

Valoarea totală a contractului de finanțare: 5.554.010,82 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.131.043,64 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 376.066,48 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 2.507.110,12 lei 

Proiectul de finanțare „Construcție clădire și dotare specifică pentru cabinet stomatologic”, al cărui beneficiar este firma DENTAL CONCEPT BY DR. MIHALI SRL, a fost co-finanţat prin REGIO – Programul Operaţional Regional, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar. 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul social al firmei DENTAL CONCEPT BY DR. MIHALI S.R.L. la adresa: Calea Aurel Vlaicu nr. 156, Cabinetul 2, Etaj 1, AP 3, P+E, cod poștal 310365, Municipiul Arad, judeţul Arad, România; 

Persoana de contact: Gheorghe-Sorin Mihali, Telefon: 0744546768. 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Pentru programări telefonice, apelați:

0755 263 263